Grimmove pravljice

Pravljice bratov Grimm, kot so Sneguljčica, Janko in Metka, Rdeča kapica, Špicparkeljc, Motovilka, Žabji kralj, Pepelka, Trnuljčica in druge pravljice so, čeprav ne vedno v njunem zapisu, znane skoraj vsakemu otroku.

Nekatere med njimi se predvsem zaradi nasilnih prizorov danes marsikomu ne zdijo več primerno čtivo za najmlajše, a vrednote, ki jih zagovarjajo, čeprav občasno staromodne, še vedno predstavljajo okostje vrednot zahodne civilizacije.

Zakaj ravno Grimmove pravljice predstavljajo enega temeljev sodobne družbe?

Brata Grimm in pravljice

Jakob in Wilhelm sta v pravljicah predvsem iskala priložnost za vzgajanje. Ker sta jih zapisovala v obdobju prehoda iz fevdalnega v kapitalistični sistem, ko so se marsikatera pravila postavljala na novo, sta dajala v pravljicah predvsem poudarek vrednotam, ki sta jih zagovarjala sama. Kdor meni, da njune pravljice pripovedujejo predvsem o boju med dobrim in zlom, se zelo moti. Klasične pravljice so bile zapisane z mislijo na dajanje vzgleda.

Zato ne govorijo toliko o srečnih koncih, kot o prevzemanju odgovornosti. Pomislimo na Zlato ptico, kjer trije bratje drug za drugim čuvajo jablano. Vsak med njimi je za eno noč prevzel odgovornost, to je storil sam, saj je odgovornost stvar posameznika, in le enemu je uspelo ostati buden. Za svoj resen in odgovoren odnos je bil na koncu tudi nagrajen.

V pravljicah bratov Grimm je izjemno pomembna dana beseda. Kralj od svoje hčere v Žabjem kralju brez vakega popuščanje zahteva, da drži besedo, pa čeprav se ji žabec očitno gnusi. Gosja pastirica poskuša držati svojo besedo kljub temu, da je bila ta nedvomno izsiljena in dana pokvarjenki. Mlinarjeva hči v Špicparkeljcu zastavi svoje življenje za nespametno obljubo svojega očeta. V nastajajoči meščanski družbi je bila dana beseda očitno izjemnega pomena, ne nazadnje pa sta imela oba Grimma tudi precej pravniškega znanja.

Grimove pravljice in psihologija

Grimma sta zgodaj ostala brez očeta. Nikakor ni naključje, da je v njunih najbolj znanih in literarno najmočnejših pravljicah oče tako pogosto mrtev, odsoten ali vsaj nezainteresiran. Le pomislimo na Rdečo kapico, kjer ga sploh ni, Pepelko in Sneguljčico, kjer je nenehno zdoma ali Trnuljčico in Janka in Metko, kjer je če kot najmočnejša avtoriteta v zgodbi nima moči, da bi dogodke usmerjal po svojih željah.

Brata Grimm sta pokojnega očeta ohranila v idealiziranem spominu. Zanju je bil njegov lik nedotakljiv in že misel, da bi v pravljicah oče napravil kakšno napako, je bila zanju nesprejemljiva. Žal se zelo pogosto zgodi prav to. Očetje delajo napake. Zato sta takšne pravljice pridno predelovala.

Lep primer je pravljica o Janku in Metki, kjer v starejši, francoski inačici, oče (in ne mačeha, ki je tam sploh ni) predlaga, da bi otroke (tam jih je več, ne le dva) pustili v gozdu. Lik pokvarjenega princa, ki je svojo soprogo prevaral s spečo lepotico, sta v Trnuljčici prikazala kot junaškega rešitelja, za mlinarjevo neumno hvalisanje v Špicparkeljcu pa sta okrivila hudiča.

Najhvaležnejši negativni liki so postale ženske. Mama, v starih pravljicah prav tako pogosto krivična in nepoštena, ki sta jo Jakob in Wilhelm oboževala, seveda ni prišla v poštev, zato sta uvedla mačeho, kar so kasneje z navdušenejm sprejeli psihologi s Freudom in Jungom na čelu.

Lik mačehe naj bi otroku omogočal razčistiti svoje najtežje čustvne stiske. Vsaka mati namreč svojega otroka prej ali slej razočara, ko ne more ali noče ugoditi kakšni njegovi želji. Tedaj je otrok jezen nanjo in bi jo najraje kaznoval, a za to nima moči, pa tudi ne prave želje, saj je vendar njegova mama, oseba, ki mu je najbližje in jo ima najraje.

No, z mačeho, ki jo praviloma na koncu pravljice doleti kruta kazen, lahko skupaj z junakom pravljice občuti zadovoljstvo ob kaznovanju matere (neprave) in se nato pomirjen stisne v naročje svoje (prave) matere. Ko Grimmove pravljice spoznamo nekoliko bolje, nas njihova psihološka moč zares ne more pustiti hladnih!